Proqramlaşdırma kurslarında nə öyrənəcəksiniz?

Frontend Proqramlaşdırma Kursları

Frontend kursu çərçivəsində siz vebsaytların və proqramların yaradılmasını, interfeyslərin dizaynını və Frontend kurs proqramına daxil olan proqramlaşdırma dillərində işləməyi öyrənəcəksiniz.

01

HTML

Brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir.

02

CSS

Sənədin xarici görünüşünün, işarələmə dilinin istifadəsi ilə yazılmış, formal təsvir dilidir.

03

SASS

Kaskad Stil Cədvəllərini (CSS) sadələşdirmək üçün yaradılmış bir genişlənmə növüdür.

04

Bootstrap

Veb səhifələri və tətbiqetmələri yaratmaq üçün istifadə olunan açıq mənbə alətidir.

05

Javascript

İnternet səhifələrin yaradılmasında geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir.

06

JQuery

Tapşırıqların maksimum geniş mühiti üçün faydalı funksionallığı olan JavaScript kitabxanasıdır.

07

TypeScript

Microsoft tərəfindən hazırlanmış və dəstəklənən bir proqramlaşdırma dilidir.

08

React.JS

React.js istifadəçi interfeyslərini inkişaf etdirmək üçün açıq mənbə kitabxanasıdır.

Backend Proqramlaşdırma Kursları

Backend proqramlaşdırma kursunda siz verilənlər bazanı interfeysi ilə işləməyi, lazımi məlumatları istifadəçiyə ötürməyi, sorğuları qəbul etməyə imkan verməyi və saytın işləməsini təmin etməyi öyrənəcəksiniz. Bütün bu tapşırıqlar Backend proqramlaşdırma kursuna daxil olan C#, .Net Framework, SQL, MS SQL, ORM, ASP.Net, Web Api kimi proqramlaşdırma dilləri üçün uyğundur.

01

C#

Microsoft tərəfindən hazırlanmış proqramlaşdırma dilidir.

02

.Net Framework

Veb xidmətləri, proqramları yaratmaq üçün texnologiyadır.

03

SQL

Verilənlər bazasını idarə edilməsi üçün istifadə olunan dildir.

04

MS SQL

Microsoft tərəfindən hazırlanmış məşhur verilənlər bazası idarəetmə sistemidir.

05

ORM

Virtual obyekt verilənlər bazası yaradan texnologiyadır.

06

ASP.NET

Dinamik veb səhifələr yaratmaq üçün server tərəfli veb proqram çərçivəsidir.

07

Web API

Virtual obyekt verilənlər bazası yaradan texnologiyadır.

Fullstack Proqramlaşdırma Kursları

Fullstack proqramlaşdırma kursu çərçivəsində siz PHP və JavaScript dillərində vebsaytların dizaynını, proqramlaşdırmasını və açar təslim veb proqramlar yaratmağı sıfırdan öyrənəcəksiniz. Siz kursu bitirənən sonra İT studiyasında tam mütəxəssis kimi və ya frilanser kimi karyeraya başlaya bilərsiniz. Veb inkişafınızı növbəti səviyyəyə aparın.

01

HTML

Brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir.

02

CSS

Sənədin xarici görünüşünün, işarələmə dilinin istifadəsi ilə yazılmış, formal təsvir dilidir.

03

SASS

Kaskad Stil Cədvəllərini (CSS) sadələşdirmək üçün yaradılmış bir genişlənmə növüdür.

04

Bootstrap

Veb səhifələri və tətbiqetmələri yaratmaq üçün istifadə olunan açıq mənbə alətidir.

05

Javascript

İnternet səhifələrin yaradılmasında geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir.

06

JQuery

Tapşırıqların maksimum geniş mühiti üçün faydalı funksionallığı olan JavaScript kitabxanasıdır.

07

TypeScript

Microsoft tərəfindən hazırlanmış və dəstəklənən bir proqramlaşdırma dilidir.

08

React.JS

React.js istifadəçi interfeyslərini inkişaf etdirmək üçün açıq mənbə kitabxanasıdır.

09

C#

Microsoft tərəfindən hazırlanmış proqramlaşdırma dilidir.

10

.Net Framework

Veb xidmətləri, proqramları yaratmaq üçün texnologiyadır.

11

SQL

Verilənlər bazasını idarə edilməsi üçün istifadə olunan dildir.

12

MS SQL

Microsoft tərəfindən hazırlanmış məşhur verilənlər bazası idarəetmə sistemidir.

13

ORM

Virtual obyekt verilənlər bazası yaradan texnologiyadır.

14

ASP.NET

Dinamik veb səhifələr yaratmaq üçün server tərəfli veb proqram çərçivəsidir.

15

Web API

Virtual obyekt verilənlər bazası yaradan texnologiyadır.

Niyə biz?

“JedAcademy”-də tədris almaq üçün bir neçə səbəb

proqramlaşdırma kursları, proqramlasdirma kurslari

Təcrübəli müəllimlər

Real veb layihələrdən nümunələr

Sərfəli qiymətə yüksək səviyyəli tədris

Rahat auditoriya və sürətli avadanlıq

Kursun keçməsini təsdiqləyən sertifikat

Təcrübə proqramına qatılma imkanı!

Proqramlaşdırma Kursları. Kursların proqramı

Frontend Kursu

1-ci ay

 • Web Proqramlaşdırmanın Əsasları
 • HTML ilə tanışlıq
 • HTML Bestpraktisləri
 • HTML Form
 • HTML Table
 • CSS ilə tanışlıq
 • CSS Flexbox
 • CSS Grid

2-ci ay

 • Animasiyalar və keçidlər
 • Responsiv Dizayn
 • SASS
 • Bootstrap, Materialize
 • Github ilə git in əsasları
 • Vebsayt template-i yığmaq (Flexbox və Animation)
 • Javascript-ə giriş

3-cü ay

 • Alqoritmik düşünmə
 • Şərtlərə bağlı proqramlaşdırma
 • Funksiyalar
 • Massivlər
 • Obyekt anlayışı
 • JS funksiyaları və Callback funksiyalar
 • Date and time
 • DOM elementləri və DOM-da işləmək

4-cü ay

 • Jquey Kitabxanasına giriş
 • Jquery ilə hadisə triggerlərini yaratmaq
 • JSON, AJAX
 • REST APİ və Postman
 • JavaScript-ilə funksional proqramlaşdırma
 • React JS, JSX
 • Handling events

5-ci ay

 • Lifecycle methods
 • Router, React Hooks
 • Context API
 • Introduction to Redux
 • Reducer Logic
 • Redux-Thunk
 • Proyekt: Simple Ecommerce site
Aylıq ödəniş:
Online / Əyani 149 AZN / 179 AZN
Tələbələrə 10% Endirim

Əgər sizdə Frontend developer olmaq istəyirsinizsə qeydiyyatdan keçin və JedAcademy-də Frontend kursu öyrənməyə başlayın.

Frontend proqramlaşdırma kursu çərçivəsində siz bu proqramlaşdirma dilləri ilə tanış olacaqsınız: HTML, CSS, SASS, Bootstrap, Javascript, JQuery və React.js.

Hər proqramlaşdırma kursunu bitirən tələbəmizə "JedAcademy" sertifikatı veririk.

Final:

Proyekt və Prezentasiya
Təcrübə proqramı üçün imtahan

Backend Proqramlaşdırma Kursu

1-ci ay:

 • Introduction to Programming
 • Overview of C#, Literals, Variables. Data Types
 • Operators, Expressions, Functions
 • Conditional statements, Loops
 • Class, Objects, Constructors, Inheritance, Properties
 • Encapsulation, Polymorphism, Interface
 • Arrays, Array Class, Array List, Structure, Enumerations

2-ci ay

 • Delegates, events, errors and Exception class
 • Introducing Collections. Benefits of Collection Classes
 • Understanding and using commonly used collections
 • Generics. Advantages of Generics
 • Processes & Threads. Asynchronous programming

3-cü ay

 • Intro to Databases & SQL
 • Basics of SQL Types of SQL Statements. DDL, DML, DQL, DCL and TCL
 • Create/Alter/Delete DB. Constraints
 • Introduction To TSQL. Transaction Management.
 • Introduction ADO.NET SqlConnection. SqlCommand. SqlDataReader. SqlDataAdapter

4-cü ay

 • Git version control system
 • Data Structures. Queue. LinkedList
 • Sorting Algorithms. Searching Algorithms
 • Design Patterns. MVC. MVVM
 • SOLID principles
 • Unit Testing
 • Introduction to Web development. Real project workflow

5-ci ay

 • .NET and .NET Core. Differences
 • Introduction to ASP.NET / ASP.NET Core Application
 • Introduction to Web APIs
 • Simple ASP.NET Core Web API and Serialization
 • Onion Architecture. Models. Context Class. Db Connection. Migration. Repository pattern. Service layer
 • RelationShips in WepApi. Content negotiation

6-cı ay

 • JSON web token (JWT), Identity and refresh tokens and their configuration
 • Documenting Api with Swagger
 • Deployment projects to IIS. Testing
 • Rate limiting and throttling
 • Versioning. Versioning Examples
 • CQRS and Mediator (MediatR) pattern with ASP.NET Core Web API. Pros and Cons of these patterns

7-ci ay

 • Dockerizing asp.net core web api
 • Docker HUB. Local registry. Docker repository
 • OAuth2 (Open standard for Authorization)
 • OpenID Connect
 • User Registration with ASP.NET Core Identity
 • Reset Password with ASP.NET Core Identity
Aylıq ödəniş:
Online / Əyani 169 AZN / 199 AZN
Tələbələrə 10% Endirim

Backend proqramlaşdırma kursuna yazılın ve bu sahə üzrə developer olun.

Gələcəkdə Backend developeri olmaq üçün qeydiyyatdan keçin və bu proqramlaşdırma sahəsi üzrə öyrənməyə başlayın.

Backend kursu proqramında bu proqramlaşdırma dilləri keçiriləcək: PHP, Laravel, MySQL və Rest API. Proqramlaşdırma kursu bitirən tələbələr "JedAcademy" sertifikatı əldə edilər.

Final:

Proyekt və Prezentasiya
Təcrübə proqramı üçün imtahan

Fullstack Proqramlaşdırma Kursu

1-ci ay

 • Front-end basics. IDE. Emmet, Html5-CSS3 basics
 • HTML forms
 • Flexbox
 • Grid Layout
 • GIT
 • CSS preprocessors. SASS
 • Adaptive and responsive, cross-browser
 • Bootstrap 5

2-ci ay

 • Introduction to programming. JavaScript basics. ES6 features
 • Data types, primitives, type casting
 • Operators, logical operators, switch
 • Loops
 • Functions, scope, debug
 • Objects. Arrays, Set, Map
 • Working with DOM

3-cü ay

 • Garbage collection, Exception handling
 • OOP in JS. Propotypes. Inheritance. Native prototypes. Classes
 • JSON format. AJAX. XHR
 • Cookies, fetch, axios, Promises, async-await
 • JOverview of Js frameworks. React.JS. JSX. Virtual DOM
 • React Component. Functional and Class components
 • React hooks. React Forms

4-cü ay

 • State management. Context-Api
 • Flux architecture
 • Redux
 • Middlewares, fetching data from server, async actions with redux-thunk
 • Using api call in react. Fetch. Axios
 • Unit tests

5-ci ay:

 • Introduction to .Net languages. CLR. Intermediate language. Compiling process
 • Overview of C#, Literals, Variables. Data Types
 • Operators, checked and unchecked operators, Expressions, Functions
 • Class, Objects, Constructors, Inheritance, Properties
 • Encapsulation, Polymorphism, Interface, abstract class
 • Arrays, Array Class, Array List, Structure, Enumerations

6-cı ay

 • Delegates, events, errors and Exception class
 • Introducing Collections. Benefits of Collection Classes
 • Understanding and using commonly used collections
 • What is a streams? Types of Stream
 • Generics. Advantages of Generics

7-ci ay

 • Intro to Databases & SQL
 • Basics of SQL Types of SQL Statements. DDL, DML, DQL, DCL and TCL
 • Create/Alter/Delete DB. Constraints
 • Data Query Language (DQL). Select. Where clause
 • Introduction To TSQL. Transaction Management

8-ci ay

 • Introduction to ASP.NET / ASP.NET Core Application
 • Introduction to Web APIs
 • Project Configuration. ASP.NET Core Middleware
 • Onion Architecture. Models. Context Class.
 • Handling /post requests. Creating resources. Model binding

9-cu ay

 • Paging. Filtering. Searching. Differences between filtering and searching. Sorting
 • Hypermedia as the Engine of Application State
 • Working with options and head requests. Caching
 • Implementing authentication. Role-based authorization
 • Documenting Api with Swagger
Aylıq ödəniş:
Online / Əyani 169 AZN / 199 AZN
Tələbələrə 10% Endirim

Sizdə Fullstack developer olmaq istəyirsiniz? Onda JedAcademy-də qeydiyyatdan keçin və Fullstack kursuna yazılın.

Bu kursun proqramında siz bu proqramlarla tanış olacaqsınız: HTML, CSS, SASS, Bootstrap, Javascript, JQuery, React.js, PHP, Laravel, MySQL və Rest API.

"JedAcademy" tələbələri proqramlaşdırma kursu bitirdikdən sonra sertifikat alılar.

Final:

Proyekt və Prezentasiya
Təcrübə proqramı üçün imtahan

Proqramlaşdırma Kursuna yazılmaq üçün qeydiyyatdan keçin və ya pulsuz məsləhət alın

proqramlaşdırma kursları, proqramlasdirma kurslari