NestJS Global Modullar

NestJS Global Modullar

15.05.2023

687

NestJS-də global modullar, bir proqramın əsas konfiqurasiya və funksiyonallığını təmin etmək üçün istifadə olunan modullardır. Bu modullar, tətbiqin geniş funksionallığını və qlobal konfiqurasiyalarını tənzimləmək üçün istifadə olunur.

 

Global Modul Yaratmaq

 

Global modul yaratmaq üçün, "@Global()" dekoratorunu "@Module()" dekoratorunun üzərində yazırıq. @Global() dekoratoru, bu modulun tətbiqin tamamında paylaşılması üçün istifadə edilir.

 

typescript

import { Module, Global } from '@nestjs/common'

@Global()

@Module({

  providers: [/* ... */],

  exports: [/* ... */],

})

export class SharedModule {

  // Modulun komponentləri, provayderləri, və kontrolleri burada qeyd olunur

}

 

`providers` bölməsi, modulun tətbiqinin digər hissələri ilə paylaşılacaq provayderləri qeyd etmək üçündür. `exports` bölməsi isə bu modulun tətbiqinin digər hissələri ilə paylaşılacaq elementləri qeyd etmək üçündür.

 

Global Modulun İstifadəsi

 

Global modulu istifadə etmək üçün, onu başqa modullarda `imports` bölməsində qeyd edirik. Bu, həmin modulun funksionallığını tətbiqin daxilində əldə etmək üçün lazımdır.

 

typescript

import { Module } from '@nestjs/common';

import { SharedModule } from 'path-to-your-shared-module';

 

@Module({

  imports: [SharedModule],

  controllers: [/* ... */],

  providers: [/* ... */],

})

export class AnotherModule {

  // Digər modulun komponentləri, provayderləri, və kontrolleri burada qeyd olunur

}

 

Bu nümunədə, `SharedModule` adlı global modulu `AnotherModule` adlı başqa bir modulda istifadə edirik. Bu, `AnotherModule` modulunun `SharedModule` tərəfindən paylaşılan bütün komponentlər, provayderlər və kontrollerdən istifadə etməsinə imkan verir.

 

Global modullar, kodunuzun tənzimlənməsini və digər modullar arasında məlumatın asanlıqla paylaşılmasını təmin etmək üçün möhtəşəm bir vasitədir. Bu modullar, proyektin böyük strukturlarını qurarkən və tətbiqin genişlənməsinə nail olarkən müstəqil və funksional bloklar yaratmağa kömək edir.

 

Məqaləni hazırldı: Murad Məstəliyev

Təsqdiqlədi: Əlinemət İsiyev