Bootcamp IT / Frontend proqramlaşdırma kursu

Kurs haqqında

Şagirdlər bu kurs ərzində IT-nin hər sahəsi barədə məlumat alacaqlar: ümumi IT anlayışı, Əməliyyət Sistemləri, Hardware, Software, Şəbəkələr, Internet, Qrafika və Animasiya, Proqramlaşdırma, Oyunların / Veb-saytların hazırlanması və s. Bunun hesabına onlar gələcəkdə IT-nin onlar üçün maraqlı olan sahəsini rahatlıqla seçə biləcəklər.

Bu kurs kimlər üçündür?

01

9-12 yaş aralığı uşaqlar üçün

02

IT sahəsi haqqında ilkin məlumatlar almaq istəyənlər üçün

03

Gələcəkdə doğru IT sahəsini seçmək istəyənlər üçün

04

Proqramlaşdırma sahəsi üzrə ilkin bilik və praktiki bacarıqları əldə etmək istəyənlər üçün

Kursun proqramı

1-ci ay

  Introduction to Computer Engineering

   

  • Overview of Computer Engineering
  • Definition and scope of computer engineering
  • Importance of computers in daily life
  • Basic components: CPU, RAM, Storage, Input/Output devices
  • How hardware components work together
  • Exploring Sensors and Their Applications
  • Real-life applications (e.g., temperature sensors, motion sensors)
  • Definition and functions of operating systems: Windows, Linux, MacOS
  • Role of the kernel in an operating system
  • Definition and importance of robotics
  • Applications of robotics in various fields
  • Understanding sensors, actuators, and controllers.

2-ci ay

  Algorithms and decision making

   

  • Importance of programming in today's world
  • Understanding basic algorithms constructs. Flowcharts.
  • Definition and importance of algorithms
  • How algorithms solve real-world problems
  • Understanding decision-making in daily life
  • Role of algorithms in decision-making
  • Students design algorithms for solving common problems.
  • Lotfi Zadeh's work in fuzzy logic. Practical applications of fuzzy logic
  • Exploring the achievements of Azerbaijani scientists. Reyhan Camalova.
  • Overview of STEAM Contests. Importance of STEAM education in Azerbaijan.
  • Participation in science, technology, engineering, and math contests
  • Recent development and IT conferences and fests.
  • Presentation and discussion of individual projects

3-cü ay

  Introduction to programming with Scratch

   

  • Understanding what coding is and its importance.
  • What’s development? Who is the developer?
  • Introduction to block-based coding tools like Scratch.
  • Creating a new Scratch project
  • Movement and animation: using the "move" and "turn" blocks.
  • Practice project: Create a simple animation using Scratch's drawing tools.
  • Designing with Canva. Creating a character with Canva.
  • Sprites and costumes: creating and editing new sprites.
  • Introduction to variables: creating and using variables in Scratch.
  • Practice project: Create a simple game in Scratch using sprites, costumes, and variables.
  • Introduction to conditional statements: using "if" and "if/else" statements.
  • Building simple decision-making programs
  • Practice project: Create a simple "guessing game" in Scratch using conditional statements.
  • Introduction to loops: using "forever" and "repeat" loops.
  • Understanding of loops in programming. Conditional loop. Interval loop.
  • Digital Storytelling and Animation project with Scratch.

   

4-cü ay

  Games with Scratch, Introduction to 3D

   

  • Practice project: Create a simple interactive program in Scratch using loops.
  • Games:
  • Bug killer (hover on bug and space! boom! Bug has been killed!
  • Floppy bird (be careful, not hit to walls)
  • Racing car (write it! drive it!)
  • Find the number (can you find the number?)
  • Ping-pong game!
  • Break the brick!
  • Basic design concepts like color and typography in websites. Figma.
  • Creating simple digital art projects like posters or greeting cards.
  • Introduction to 3D painting. Paint 3D.
  • Introduction to game development concepts. Blender. SketchUp.
  • Presentation in front of the audience

5-ci ay

  Introduction to web development. HTML

   

  • What is Internet? Network.
  • Client and server model.
  • Introduction to Web development.
  • Overview of HTML and its role in web development.
  • Basic HTML syntax and structure. HTML tags and attributes.
  • Creating web elements using HTML tags.
  • Introduction to CSS and its role in web development
  • Applying styles to HTML elements.
  • Colors in CSS. Various CSS properties. Units of measurement.
  • Typography. Heading, paragraph, link tags.
  • Box model. Padding, margin. Background property. Borders.
  • Adding image, video, audio on webpage.
  • Inputs, forms, textarea. Tables.

6-cı ay

  Creating web pages using HTML, CSS

   

  • Creating layout with CSS properties.
  • Other display properties. Flex.
  • Flex direction. Justify content. Align items.
  • Display grid.
  • Creating animations using CSS. Transition.
  • Animation property. Keyframes.
  • Creating student’s portfolio website using HTML, CSS.
  • Practical week. Creating Bolt website using HTML,CSS.
  • Responsive websites.
  • What is deployment? Hosting services.
  • Netlify.

7-ci ay

  Introduction to programming using JavaScript

   

  • Introduction to programming. Compiler, interpreter languages.
  • Introduction to JavaScript. Role of JS in web development
  • Understanding JavaScript syntax and structure
  • JS basics. Data types, primitives, type casting.
  • Arithmetic and logical operators. Exponential.
  • Math object. Arithmetic functions.
  • Conditions in JavaScript. if/else.
  • Interaction with user. prompt, alert functions
  • Loops. While. For.
  • Functions. Arrow functions.
  • Strings. Methods of strings. Date object.
  • Complex data types. Creating object, nested objects.

8-ci ay

  Creating multiple web pages using JavaScript

   

  • Document Object Model. Manipulate HTML elements using JavaScript.
  • Access to HTML elements using getElementById, querySelector.
  • Create, delete, modify elements using DOM.
  • Event listeners. onClick function. 
  • Timers in JavaScript. setTimeOut, setInterval.
  • Development of To-Do application for daily usage.
  • Development of Counter application
  • Creating digital clock using timers.

9-cu ay

  Introduction to Python programming language

   

  • Introduction to Python and its relevance in today's world.
  • Python syntax and basic concepts.
  • Writing and executing simple Python programs using an IDE.
  • Data types and variables in Python
  • Boolean expressions and logical operators
  • Control flow structures: if statements
  • Iterations. Loops: for and while loops.
  • Strings. String methods.
  • Functions: definition, parameters, return values, and code modularity.
  • Introduction to Turtle graphics library:
  • Basic turtle movements: forward, backward, right, left.
  • Using loops to create patterns and shapes.

10-cu ay

  Turtle, Pygame

   

  • Using conditionals and loops with Turtle graphics.
  • Creating more complex patterns and designs.
  • Introduction to additional Turtle functions and methods.
  • Installation and usage of Python packages.
  • Introduction to game development using Pygame.
  • Setting up a Pygame window and main game loop.
  • Drawing basic shapes, images, and sprites.
  • Handling user input: keyboard and mouse events.
  • Implementing game logic: movement, collision detection, and scoring.
  • Practical week. Creating games: “Snake”, “Catch the Fruit”

11-ci ay

  Tkinter

   

  • Desktop application development. Introduction to Tkinter.
  • Layout management in Tkinter.
  • Creating windows and basic GUI elements (buttons, labels, entry fields).
  • Organizing GUI elements using grid, pack, or place.
  • Creating frames and containers for better GUI organization.
  • Handling events and user interactions:
  • Responding to button clicks, key presses, and mouse events.
  • Creating desktop applications for daily usage.
  • Continuous Support and Resources. (life-long education)

12-ci ay

  Bot development

   

  • Introduction to Application Programming Interfaces. (API)
  • Getting external data using APIs.
  • Introduction to AI and automation. What is bot.
  • Introduction to Bot development with Python.
  • Installation of pyTelegramBotAPI package.
  • Creating telegram Bot in Python.
  • Sending Hello World using our bot.
  • Handling different messages. Creating bot buttons.
  • Creating multi-menu bot.
  • Instructing bot for real conversation with user.

Qeydiyyatdan keç

Kursu seçin Adınız və soyadınız E-mailiniz Əlaqə nömrəniz Zəng üçün sizə uyğun olan vaxtı seçin

Karyera dəstəyi

Portfolio hazırlanması

Kurs və Təcrübə proqramı ərzində hazırlayacağınız layihələri Portfolionuza və CV-nizə yerləşdirə biləcəksiniz

CV məsləhətləri və yönləndirmə

CV hazırlanması üzrə məsləhət veririk və hazır CV-nizi partnyor şirkətlərə təcrübə və iş üçün yönəldirik

İntervyu məsləhətləri

Sizə iş təklif edən şirkət ilə intervyu üçün hazırıayacayıq: özünüzü intervyuda necə aparmalısınız, suallara necə cavab verməlisiniz və digər məsləhətlər

İş üçün yönləndirmə

Kursu bitirdikdən sonra dərhal işə başlamaq çox önəmlidir. Bu məsələdə də biz sizə yardımçı olacağıq: iş imkanı üçün sizi əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərə yönəldəcəyik

Təcrübə proqramı

Siz kursumuzun məzunu olduqdan sonra sizi təcrübə proqramı ilə təmin edəcəyik və ya təcrübə üçün partnyor şirkətlərə yönəldəcəyik

Texniki dəstək

Kurslarımızı bitirdikdən sonra belə biz 6 ay ərzində sizin yanınızda olacayıq. Əgər siz işə düzəldiyiniz şirkətdə hər hansı texniki çətinliklə üzləşsəniz, təlimçilərimiz sizə dəstək göstərəcəklər

Məzunlarımız

Məzunlarımızın “JED Academy” haqqında fikirləri ilə tanış olun

Pulsuz Konsultasiya

Tədris sahəsinin seçimi ilə bağlı çətinlik çəkirsinizsə, pulsuz konsultasiya xidmətimizdən istifadə edin. Biz sizə doğru seçim etməkdə yardımçı olacayıqTez-tez verilən suallar

Bizə tez-tez verilən suallar və onların cavabları ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz

JED Academy harada yerləşir?

Gənclik filialımızın ünvanı: Bakı ş., Olimpiya küçəsi 6A (Gənclik Mall yaxınlığında). Koroğlu filialımızın ünvanı: Bakı ş., Heydər Əliyev prospekti 187B, Sport Plaza, B bloku, 4-cü mərtəbə (Atletlər kəndi yaxınlığında).

Proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün ingilis dili biliyi vacibdirmi?

İngilis dili biliyi B1/B2 səviyyəsində olmalıdır: ingilis dilində dokumentasiyanı rahat oxuyub başa düşməlisiniz. Yüksək səviyyəli proqramçı olmaq istəyirsinizsə, ingilis dili biliyiniz də yaxşı səviyyədə olmalıdır.

Online dərslər mövcuddurmu?

Bəli, dərslərdə istər əyani, istər online formatda iştirak edə bilərsiniz.

Kurslara neçə yaşdan qəbul edirsiniz?

16 yaşdan başlayaraq qəbul edirik, xüsusi hallarda 14-15 yaşdan da qəbul edə bilirik

Kursu bitirdikdən sonra sertifikat alacam?

Bəli, kurslarımızı bitirən məzunlarımızı sertifikat ilə təmin edirik. Kurslarımızı fərqlənmə ilə bitirən məzunlarımızı isə “Fərqlənmə sertifikatı” ilə təmin edirik.

Özümlə kompüter gətirməliyəmmi?

Əgər sizin şəxsi notbukunuz varsa, o zaman noutbukunuzu özünüzlə dərslərə gətirməlisiniz. Əgər noutbukunuz yoxdursa, o zaman biz sizi dərs zamanı masaüstü kompüter və ya noutbuk ilə təmin edəcəyik.

Kursu bitirdikdən sonra iş tapmaqda köməklik edirsinizmi?

Bəli, kurslarımızı uğurla bitirmiş məzunlarımızı əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərə təcrübə və iş üçün yönəldiririk.

Təlimçilər barədə məlumat almaq istəyirəm.

Təlimçilərimiz bir neçə il təcrübəyə malik peşəkar proqramçılardır, onlar bank sektoru, texnoloji şirkətlər və digər biznes sahələri üçün bir çox proqram təminatı hazırlamış mütəxəssislərdir və bu sahədə böyük təcrübəyə malikdirlər. Sınaq dərslərimizdə iştirak edərək özünüz təlimçilərin bilik-bacarıq səviyyəsini, təcrübəsini və dərs metodikasını dəyərləndirə bilərsiniz.

Sınaq dərsinizdə iştirak etmək olarmı?

Bəli, sınaq dərslərimizdə iştirak edərək, özünüz dərs şəraiti, təlimçi və dərs metodikası ilə heç bir ödəniş etmədən tanış ola bilərsiniz. Sınaq dərsinə yazılmaq üçün bizimlə telefon və ya whatsapp üzərindən əlaqə saxlayın.

Digər kurslarımız

JED Academy-də siz proqramlaşdırma sahəsinin ən tələb edilən istiqamətləri üzrə təhsil ala bilərsiniz

Bootcamp IT / Frontend proqramlaşdırma kursu

Bootcamp IT / Frontend proqramlaşdırma kursu